Density Platelet

Density Platelet

Density Platelet

Η ιδιαιτερότητα και τα πλεονεκτήματα του Density Platelet Gel

ΚΟΤΡΙΚΟ ΣΩΔΙΟ: Αποτρέπει την πήξη του αίματος, χρησιμοποιείται in vivo
THIXOTROPIC GEL: Ποσοτική απορρόφηση, Υψηλότερη συγκέντρωση αιμοπεταλίων, Διαχωρισμός μεταξύ στρωμάτων, σαφώς οριοθετημένος, Τέλεια στερέωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, Δεν επηρεάζει τη σύνθεση του PRP πλάσματος

Για την αγορα επικοινωνήστε μαζί μας

Κατηγορία:
X